آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس11)

آموزش نکات استفاده از حال ساده و حال استمراری

نحوه ی استفاده از حال ساده و استمراری در گرامر زبان انگلیسی در این ویدیو آموزشی به طور کامل توضیح داده شده است.

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
23     خرداد

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 4)

آموزش کاربرد حال ساده در گرامر زبان انگلیسی

آموزش کامل نکات مرتبط یه present simple (منفی کردن،سوالی کردن و...)

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
22     خرداد

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 18)

ادامه ی معرفی اسامی غیر قابل شمارش و قابل شمارش و بیان نکات مربوط به آنها

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
9     خرداد

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 1)

  • آموزش  نحوه ی استفاده از افعال to be در زبان انگلیسی

  • نکات آموزشی از جمله منفی و سوالی کردن افعال to be به همراه تمرین و مثال افعال to be درزبان انگلیسی

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
8     خرداد

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 16)

با مشاهده ی این ویدیوی میتوانید با تمامی نکات مربوط به استفاده از صفات برتر در گرامر زبان انگلیسی آشنا شوید

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
8     خرداد

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 20)

نحوه ی استفاده از many,much, too که همراه با اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش  در گرامر زبان انگلیسی می آیند بطور کامل توضیح داده شده است.

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
8     خرداد

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 17)

تمامی نکات مربوط به اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در این ویدیو آموزشی توضیح داده شده است.

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
8     خرداد

We are on bad terms

با هم قهریم

نویسنده admin | آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی
7     خرداد

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس15)

در این ویدیوی آموزشی تلاش شده تا تمامی نکات مربوط به  ضمایر تفضیلی comparative adjectives  بطور کامل توضیح داده شده است.

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
5     خرداد

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 19)

آموزش کاربرد quantity words همراه با اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش بیان برای مقدار در زبان انگلیسی

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
3     خرداد