آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 8)

در این  ویدیو نحوه ی استفاده از  play,go,do وبررسی قوانین آنها که همراه چه مواردی  در گرامر زبان انگلیسی به کار میروند به طور کامل توضیح داده شده است.

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
23     اردیبهشت

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 2)

  • آموزش کامل صفات ملکی و کاربرد آنها در زبان انگلیسی
  • بیان مثال ونحوه ی استفاده از  possessive adjectives  در زبان انگلیسی

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
19     اردیبهشت

آزمون تعیین سطح رایگان

آزمون تعیین سطح رایگان

نویسنده admin | یادگیری با اِلـ مَپ
18     اردیبهشت

Life is too short

نویسنده admin | سخنان بزرگان
7     اردیبهشت