تقویت لیسنینگ آیلتس با Ted Talk

A hole in the wall _ part 5

Ted Talk

نویسنده admin | یادگیری انگلیسی با فیلم
6     اسفند

ویدیوهای زبان انگلیسی Ted Talk

A hole in the wall _ part 4

Ted Talk

نویسنده admin | یادگیری انگلیسی با فیلم
6     اسفند

آموزش زبان با TED Talks

A hole in the wall _ part 3

Ted Talk

نویسنده admin | یادگیری انگلیسی با فیلم
6     اسفند

سخنرانیهای تد برای تقویت انگلیسی

A hole in the wall _ part 2

Ted Talk

نویسنده admin | یادگیری انگلیسی با فیلم
6     اسفند

سخنرانی های تد

A hole in the wall _ part 1

Ted Talk

نویسنده admin | یادگیری انگلیسی با فیلم
6     اسفند

یادگیری انگلیسی با سخنرانیهای ted

Power Cut

قطعی برق

نویسنده admin | یادگیری انگلیسی با فیلم
6     اسفند

داستان کوتاه زبان انگلیسی The Lump of Gold

The Lump of Gold

یه تیکه طلای بزرگ

نویسنده admin | یادگیری انگلیسی با فیلم
6     اسفند

Stones throw

آموزش گرامر انگلیسی : Polite Request

Polite Request

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
16     بهمن