زیبایی در قلب ماست...

نویسنده admin | سخنان بزرگان
12     اسفند

قوی باش اما...

نویسنده admin | سخنان بزرگان
12     اسفند

اول شادی کن ...

نویسنده admin | سخنان بزرگان
10     اسفند

همیشه هدفت...

نویسنده admin | سخنان بزرگان
9     اسفند

يک پيشرفت کوچک در هر روز...

نویسنده admin | سخنان بزرگان
9     اسفند

با كلاس بودن يعنى...

نویسنده admin | سخنان بزرگان
7     اسفند

در سکوت سخت کار کنید...

نویسنده admin | سخنان بزرگان
7     اسفند

موفقیت هیچ رمزی ندارد ...

نویسنده admin | سخنان بزرگان
7     اسفند