آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 38)

در گرامر زبان انگلیسی  ما به یک سری حروف ربط احتیاج داریم که بین جملات ارتباط برقرار کند. از جمله این حروف میتوان به but,and,or,for,becuase,so ,yet اشاره کرد.
 

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
13     تیر

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 37)

 آشنایی کامل با افعال INFINITIVES

بررسی نکات و نحوه ی استفاده ی این افعال در گرامر زبان انگلیسی
 

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
10     تیر

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 36)

آشنایی با تمامی نکات افعال GERUND در گرامر زبان انگلیسی

یادگیری نحوه ی استفاده از آنها در جملات زبان انگلیسی

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
10     تیر

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس35)

#Would

به عنوان یک فعل کمکی در گرامر زبان انگلیسی برای صحبت در مورد گذشته مورد استفاده قرار میگیرد.

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
10     تیر

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 34)

# آشنایی کامل با نحوه ی تشخیص time clause در جمله.

# آشنایی با نکات مربوط با قیودی که این time clause را تشکیل میدهند.

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
29     خرداد

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس22)

آشنایی با تمامی افعال بی قاعده در گرامر گذشته ی ساده
 

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
27     خرداد

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 33)

بررسی بیان obligation و نکات مربوط به آن  و همچنین بررسی انواع حالتی که میتوان obligation را بیان نمود در این ویدیوی آموزشی
 

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
27     خرداد

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 31)

آموززش کامل نکات مربوط به Tag Questions


 

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
27     خرداد

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 24)

در این ویدیو  با روشهای مختلف مقایسه کردن در گرامر زبان انگلیسی آشنا خواهید شد

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
24     خرداد

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 25)

ضمایر مفعولی و نحوه ی استفاده از آنها در گرامر زبان انگلیسی در این ویدیوی آموزشی به طور کامل توضیح داده شده است.

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
24     خرداد