جدول آموزشی


 چنانچه در سایت اِلـ مَپ عضو نیستید، باید در سایت ثبت نام کنید و سپس آزمون تعیین سطح دهید.

شروع کنید  سطح خود را میدانم ( آزمون تعیین سطح داده ام یا دانشجوی اِلـ مَپ هستم ).

کد دوره نام دوره تاریخ شروع زمان برگزاری شهریه
018-961023-20-2-02 E2 مارال محمدیان 1396-10-23 20:00:00 400000
020-961025-19-2-01 E1 سمیرا مددی 1396-10-25 19:00:00 400000
018-961104-21-2-03 E3 مارال محمدیان 1396-11-4 21:00:00 400000
020-961116-20-2-06 PI2 سمیرا مددی 1396-11-16 20:00:00 400000
018-961114-21-2-05 PI1 مارال محمدیان 1396-11-14 21:00:00 400000
021-961121-19-2-04 E4 محدثه موسوی 1396-11-21 19:00:00 400000