آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 39)

در این ویدیو آموزشی تلاش شده تمامی نکات مربوط به  neither,either,too,so پوشش داده شود . این نکات میتواند شما را با نحوه ی استفاده از این حروف ربط در گرامر زبان انگلیسی  آشنا کند. 
 

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
13     تیر