We are on bad terms

با هم قهریم

نویسنده admin | آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی
7     خرداد

بعضي درها را ببند...

نویسنده admin | سخنان بزرگان
23     اسفند

زندگى يعنى ...

نویسنده admin | سخنان بزرگان
23     اسفند

بلوغ این نیست که...

نویسنده admin | سخنان بزرگان
23     اسفند

wash dirty linen in public

سفره ی دل را جلوی بقیه باز کردن

نویسنده admin | آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی
23     اسفند