همواره حق با مشتری است.

 

مشتری مداری در اِلـ مَپ تنها یک شعار نیست، بلکه ما به آن اعتقاد عملی داریم. بنابراین به هر دلیلی که نخواهید در کلاس ها شرکت کنید تا قبل از شروع جلسه سوم می توانید با پر کردن فرم زیر انصراف خود از کلاس را اعلام نمایید. دلیل شما هرچه باشد ما 100% شهریه پرداختی را به شما بر می گردانیم.

 

تنها از شما می خواهیم تا با پر کردن فرم زیر ما را در در اصلاح معایب و کاستی ها یاری نمایید.

 

انصراف به دلیل
دلایل نارضا یتی خود را در چند خط بنویسید.
نام و نام خانوادگی :
سطح:
ساعت:
مدرس:
شماره کارت (الزامی) :
شماره همراه (الزامی) :