فیلم آموزش زبان

ویدیو انگیزشی

چگونه در خود انگیزه ایجاد کنیم ؟

نویسنده admin | یادگیری انگلیسی با فیلم
10     اسفند

آموزش آنلاین انگلیسی با فیلم Finding Dory

Finding Dory

در جستجوی دُوری

نویسنده admin | یادگیری انگلیسی با فیلم
6     اسفند

مکالمه زبان انگلیسی نیک وویچیچ

سخنرانی انگیزشی نیک وویچیچ

سخنرانی انگیزشی

نویسنده admin | یادگیری انگلیسی با فیلم
6     اسفند

پیام کارلوس کی روش به مردم ایران

پیام کارلوس کی روش به مردم ایران

آموزش زبان انگلیسی با فیلم

نویسنده admin | یادگیری انگلیسی با فیلم
6     اسفند

گزارشگر انگلیسی

با اعتماد به نفس ترین بازیکن فوتبال ایران

گزارشگر تلویزیون استرالیا بارها از اعتماد به نفس احمدرضا عابدزاده تمجید کرد

نویسنده admin | یادگیری انگلیسی با فیلم
6     اسفند

آموزش ویدیویی زبان انگلیسی

ویدیو انگیزشی "زندگیت رو تغییر بده" _ قسمت دهم

چگونه در خود انگیزه ایجاد کنیم ؟

نویسنده admin | یادگیری انگلیسی با فیلم
6     اسفند

بهترین روش آموزش مکالمه زبان انگلیسی

ویدیو انگیزشی "زندگیت رو تغییر بده" _ قسمت نهم

چگونه در خود انگیزه ایجاد کنیم ؟

نویسنده admin | یادگیری انگلیسی با فیلم
6     اسفند

بهترین راه آموزش زبان انگلیسی

ویدیو انگیزشی "زندگیت رو تغییر بده" _ قسمت هشتم

چگونه در خود انگیزه ایجاد کنیم ؟

نویسنده admin | یادگیری انگلیسی با فیلم
6     اسفند

بهترین مجموعه آموزش زبان انگلیسی

ویدیو انگیزشی "زندگیت رو تغییر بده" _ قسمت هفتم

چگونه در خود انگیزه ایجاد کنیم ؟

نویسنده admin | یادگیری انگلیسی با فیلم
6     اسفند

ویدیو انگیزشی

ویدیو انگیزشی "زندگیت رو تغییر بده" _ قسمت ششم

چگونه در خود انگیزه ایجاد کنیم ؟

نویسنده admin | یادگیری انگلیسی با فیلم
6     اسفند